Simulert live webinar

Simulert live, også kjent som “live-opptak”, er en populær måte å sende et webinaret på som gir mange fordeler. I stedet for å sende webinaret live på et bestemt tidspunkt, spilles et opptak av webinaret på et senere tidspunkt, men fremstår som om det er live. Her er noen fordeler med å sende et simulert live-webinar:

  1. Fleksibilitet: Simulert live-webinar gir deg fleksibilitet til å velge tidspunktet som passer best for deltakerne dine. Dette kan øke sjansen for at flere deltakere vil kunne delta på webinaret.
  2. Redusert risiko for tekniske problemer: Når du sender et opptak, har du muligheten til å gjennomgå og redigere det, slik at det er fri for tekniske problemer. Dette kan redusere risikoen for tekniske feil under sendingen og forbedre kvaliteten på webinaret.
  3. Bedre kvalitet: Når du sender et opptak, har du muligheten til å bruke bedre utstyr og teknologi for å spille inn presentasjonen, noe som kan føre til bedre lyd- og bildekvalitet.
  4. Enklere planlegging: Å planlegge et simulert live-webinar kan være enklere enn å planlegge et live-webinar. Du kan spille inn presentasjonen på forhånd og redigere den etter behov, slik at du kan fokusere mer på markedsføring og promotering av webinaret.
  5. Bedre engasjement: Ved å sende et opptak av webinaret, kan du optimalisere engasjementet ved å bruke verktøy som chat eller spørsmål- og svar-funksjoner for å engasjere deltakerne mens opptaket spilles.
  6. Bedre utnyttelse av ressurser: Simulert live-webinar kan gi deg bedre utnyttelse av ressursene dine. Du kan for eksempel bruke samme opptak flere ganger og nå ut til flere deltakere på forskjellige tidspunkter, eller gi deltakerne tilgang til opptaket i etterkant, slik at de kan se det på et senere tidspunkt.
  7. Reduserte kostnader: Simulert live-webinar kan også føre til reduserte kostnader. Du trenger ikke å betale for utstyr eller personell for å holde et live-webinar, og du kan også redusere kostnader knyttet til reise og overnatting hvis du vanligvis holder webinaret i en annen by eller land.

I sum kan simulert live-webinar være en effektiv og praktisk måte å distribuere kunnskap og informasjon, og engasjere deltakere på. Det gir fleksibilitet, bedre kvalitet, enklere planlegging, bedre engasjement, bedre utnyttelse av ressurser og reduserte kostnader.